A) HLADNJAČE I RASHLADNA POSTROJENJA SA "AMONIJAKOM" KAO RASHLADNIM SREDSTVOM

1. Hladnjača "Boleč" - Boleč 
Izvršena ugradnja sledeće opreme :
- Vijčani kompresor "Mycom"     kom 1 
- Evaporativni kondenzatori "Jugostroj"     kom 4 
- izrada i ugradnja elektrokomandnog ormana i razvoda,
- montaža cevovoda ,ispitivanje i puštanje u rad celokupne instalacije. 

2. Sladara "Maltineks" - Bačka Palanka 
Izvršena ugradnja sledeće opreme: 
- Vijčanog kompresorskog agregata "Mycom" kom 1
- Izrada i ugradnja elektrokomandnog ormana i razvoda,
- Montaža cevovoda ,ispitivanje i puštanje u rad celokupne instalacije
- Izrada termičke izolacije cevovoda 

3. "Pekabeta" - Beograd 
Izvršena ugradnja sledeće opreme: 
- Separatori za režime -10 oC i -35 oC kom 2 
- Rekonstrukcija kompletnog cevovoda u mašinskoj Sali 
- Termička izolacija cevovoda 
- Ispitivanje i puštanje u rad celokupne instalacije. 

4. "Klanica" - Bačka Palanka 
- Izvršena ugradnja sledeće opreme 
- Klipni kompresorski agregat kom 1 
- Montaža cevovoda ,ispitivanje i puštanje u rad 
- Izrada i ugradnja elektrokomadnog ormana i kablovskog razvoda 

5. Hladnjača "Voćar" - Merošina 
Izvršeni su sledeći radovi i ugrađena oprema: 
- Rekonstrukcija sistema za hlađenje ulja na vijčanim kompresorima sa ugranjom međuresivera 
- Izrada i ugradnja finih filtera za izdvajanje ulja iz amonijaka. 
- Izvršeno ispitivanje i puštanje u rad celokupne instalacije. 

6. Hladnjača "Frozen food" - Arilje 
Izrada kompletnog rashladnog postrojenja nove hladnjače sa ugradnjom sledeće opreme: 
- Vijčani kompresorski agregati "Sabroe" kom 2 
- Evaporativni kondenzator "INKOS" kom 1 
- Resiver kom 1 
- Separator -35 oC kom 1 
- Isparivači "INKOS" kom 3 
- Elektrokomandna tabla sa kablovskim razvodom 
- Automatika i armatura "Danfoss" 
- Izrada cevovoda,ispitivanje i puštanje u rad. 
- Termička izolacija cevovoda 

7. "Voćar" - Grocka 
Izrada i montaža sledeće opreme: 
- Evapotrativni kondenzator 300 kW "INKOS" kom 1 

8. "Pivara" - Čelarevo 
Izrada i montaža sledeće opreme: 
- Evapotrativni kondenzator 900 kW "INKOS" kom 2 

9. "Hladnjača Kop" - Krupanj 
Izvršeni su sledeći radovi i ugrađena sledeća oprema: 
- Vijčani kompesorski agregati "Sabroe" i "Howden" kom 2 
- Evaporativni kondenzator "Baltimore" kom 1 
- Separator za režim 0 oC kom 1 
- Separator za režim -40 oC kom 1 
- Amonijačne pumpe »Witt« kom 2 
- Amonijačna armatura i automatika »Danfoss« 
- Elektrokomandna tabla sa kablovskim razvodom, 
- Rekonstrukcija spoljnjeg cevovoda ka lager komorama. 
- Rekonstrukcija klasičnog tunela (20 t/dan) za smrzavanje maline 
- Isporuka i ugradnja suda za otapanje toplim gasom sa pripadajućom armaturom i cevovodom. 
- Izvršena rekonstrukcija cevovoda u staroj mašinskoj sali i prema lager komorama 
- Termička izolacija sudova i cevovoda- Ispitivanje i puštanje u rad. 

10. "Pivara" - Zaječar- Izrada projekta rekonstrukcije rashladne instalacije u mašinskoj sali. 
- Rekontrukcija cevovoda rashladne instalacije u mašinskoj sali. 

11. Hladnjača "Podgorka agrar" - Osečina 
Izrada kompletnog rashladnog postrojenja nove hladnjače i ugrađena sledeće opreme: 
- Vijčani kompresorski agregati "Samifi - Howden" kom 3 
- Evaporativni kondenzatori "Baltimore" kom 2 
- Resiver, 
- Međuresiver, 
- Separatori -10 oC , -30 oC, -42 oC kom 3 
- Sud za otapanje , međuresiver kom 2 
- Automatika "Danfoss" i ostala amonijačna armatura, 
- Termička izolacija cevovoda 
- Ispitivanje i puštanje u rad celokupne instalacije. 

12. Hladnjača "Jugotrejd" - Arilje 
Izrada kompletnog rashladnog postrojenja nove hladnjače i ugradnja sledeće opreme: 
- Vijčani kompresorski agregati "Mycom" kom 2 
- Evaporativni kondenzator "Baltimore" kom 1 
- Resiver i separator -35 oC kom 2 
- Isparivači "Guentner" kom 6 
- Elektrokomandna tabla sa kablovskim razvodom, 
- Automatika i ostala amonijačna armatura "Danfoss", 
- Ispitivanje i puštanje u rad celokupne instalacije. 

13. "Yuhor" - Jagodina 
Rekonstrukcija rashladne instalacije sa ugradnjom opreme: 
- Evaporativni kondenzator "Baltimore" kom 1
- Amonijačna pumpa "Witt" kom 1 
- Termička izolacija cevovoda 
- Izrada usisnog i potisnog cevovoda za sistem -10 oC , 
- Ispitivanje i puštanje u rad. 

14. Hladnjača ZZ "Pecka" - Pecka 
Rekonstrukcija rashladne instalacije sa ugradnjom opreme: 
- Rekonstrukcija sistema za hlađenje ulja na vijčanim rashladnim kompresorima, 
- Ugradnja hladnjaka ulja "Fagram" kom 3 
- Ugradnja evaporativnog kondenzatora "Baltimore" kom 1 
- Ispitivanje i puštanje u rad. 

15. "MN"Loznica – Hladnjača Krupanj 
- Rekonstrukcija amonijacne rashladne instalacije u cilju povecanja rashladnog kapaciteta 
- Izrada,isporuka i ugradnja hladionickih vrata na komorama i tunelima. 
- Izrada termicke izolacije 
- Isporuka i ugradnja isparivaca u komoru broj 2. kom 1 

16. "Yuhor" - Jagodina 
Montaza kompletne rashladne opreme za novu klanicu i novu hladnjacu 
Ugradjena sledeca oprema: 
- Kompresorski vijačni agregati »York« kom 4 
- Isparivači »Guentner« kom 31 
- Kondenzator evaporativni »Baltimore« kom 1 
- Sudovi pod pritiskom kom 5 
- Amonijašne pumpe »Witt« kom 6 
- Automatika »Danfoss« 
- Cevovod i armatura 

17. "MN" Loznica – Hladnjaca Krupanj 
- Izrada Glavnog masinskog i elektro projekta nove hladnjace skladisnog kapacitetaod 2000 t 
- Rekonstrukcija rashladne instalacije u mašinskoj sali sa zamenom opreme i cevovoda. 
Ugradjena sledeca oprema: 
- Kompresorski vijacni agregati »York« kom 3 
- Isparivaci »Guentner« kom 7 
- Kondenzator »Baltimore« kom 1 
- Sudovi pod pritiskom kom 3 
- Amonijacne pumpe »Witt« kom 6 
- Automatika »Danfoss« 
- Cevovod i armatura 
- Termicka izolacija sudova,armature i cevovoda 

18. "DIJAMANT" Zrenjanin 
Projektovanje i izgradnja skladisnih komora (3 kom) 
- Isporuka i ugradnja poliuretanskih panela i hladionickih vrata. 
Isporuka i montaža rashladne opreme. 
Ugradjena je sledeća oprema: 
- Kompresorski klipni agregati »MYCOM« kom 1 
- Isparivaci »Guentner« kom 3 
- Kondenzator evaporativni »Baltimore« kom 1 
- Sudovi pod pritiskom kom 2 
- Automatika »Danfoss« 
- Cevovod i armatura 
- Termicka izolacija sudova , armature i cevovoda
 
19. "Agroziv" Jagodina 
Projektovanje,isporuka i ugradnja rashladne opreme za platenfrizer. 
Projektovanje,isporuka i ugradnja rashladne opreme za klasicni tunel 20t/dan. 
Ugradjena je sledeca oprema: 
- Isparivači »Alfa Laval« kom 2 
- Automatika »Danfoss« 
- Elektro komandni ormar i kablovski razvod 
- Cevovod i armatura 
- Termicka izolacija cevovoda i armature 

20. Hladnjača "Jugotrejd" - Arilje 
Projektovanje i izgradnja komore za pothladjivanje i ekspediciju 
Isporučena i ugradjena sledeća oprema: 
- Kompresorski vijačni agregati »Mycom« kom 1 
- Isparivači »Alfa Laval« kom 2 
- Auto purger APM »Hansen” kom 1 
- Cevovod 
- Armatura i automatika »Hansen« 
- Termička izolacija cevovoda i armature 
- Poliretanski paneli   
- Hladionička vrata 

21. "Frutti Co" - Ljubovija 
- Rekonstrukcija cevovoda klasicnog tunela u cilju povećanja kapaciteta smrzavanja istog. 
- Rekonstrukcija cevovoda u masinskoj sali. 
- Ugradnja evaporativnog kondenzatora »Jugostroj« 
- Ugradnja klipnog kompresora »Jugostroj« 
- Armatura i automatika »Hansen« 
- Termicka izolacija. 

22. "Vital" - Vrbas 
Projektovanje,isporuka i montaza kompletne rashladne opreme za bazen ledene vode. 
Uradjena i ugradjena sledeca oprema: 
- Bazen ledene vode dimenzija 4x4x2 m »INKOS« kom 1. 
- Isparivači u bazenu ledene vode »INKOS« kom 8 
- Mešalice za ledenu vodu kom 2 
- Sudovi pod pritiskom kom 4 
- Automatika i armatura »Hansen« 
- Cevovod- Termička izolacija 

23. "Yuhor" - Jagodina 
Projektovanje,isporuka i montaža opreme za ispuštanje vazduha iz rashladne instalacije. 
Ugrađena sledeća oprema: 
- Auto Purger AP 16 »Hansen« kom 1 
- Automatika i armatura »Hansen« 
- Cevovod 
- Elektro ormar i kablovski razvod 
- Termička izolacija cevovoda i armature 

24. "Cool&Frost" d.o.o Jagodina 
Rekonstrukcija tunela za brzo hlađenje pilića posle klanja. 
Ugrađena sledeća oprema: 
- Plafonski isparivači sa dva izduva »Alfa Laval« kom 4 
- Automatika i armatura »Hansen« 
- Cevovod 
- Elektro komandni orman i kablovski razvod 
- Termička izolacija cevovoda i armature 

25. Hladnjača "Frigonais" – Niš 
Projektovanje, Isporuka i ugradnja sledeća oprema: 
- Auto purger AP08 »Hansen” kom 1 
- Pripadajuća armatura,automatika i cevovod 

26. "VOĆAR" AD – Hladnjaca Svilajnac 
Rekonstrukcija rashladne instalacije u mašinskoj sali sa zamenom opreme i cevovoda. 
Ugradjena sledeca oprema: 
- Kompresorski vijacni agregati »Stal« kom 1 
- Kondenzator »Baltimore« kom 1 
- Auto purger GEA Grasso 
- Automatika »Danfoss« 
- Cevovod i armatura 
- Termička izolacija predkomora poliuretanskim panelima 

27. "VOĆAR" AD – Hladnjaca Svilajnac 
Isporuka i ugradnja PLC uređaja za automatski rad rashladne opreme: 
- Vijačnih kompresora »Stal« 3 kom 
- Vijačnih kompresora »Howden« 1 kom 
- Evaporativnih kondenzatora »Baltimore« 4 kom 
- Rashladna kula »Baltimore« 1 kom 
- Pumpe za vodu 3 kom


A) HLADNJAČE I RASHLADNA POSTROJENJA SA "FREONOM" KAO RASHLADNIM SREDSTVOM

1."GODENS" – Hladnjača Draginac 
 Projektovanje i izgradnja hladnjace skladisnog kapaciteta 1650t po sistemu »Kljuc u ruke” 
-Klasični tuneli za smrzavanje maline40t/dan 
 -Lager komore 2x700t i 1x250t 
-Isporuka i montaža poliuretanskih panela 
-Isporuka i montaža hladionićkih vrataIsporuka i ugradnja sledeće rashladne opreme : 
-Poluhermetički klipni kompresori “Bitzer”kom15 
-Vazduhom hlađeni kondenzatori“Guentner”kom9 
-Isparivači“Guentner”kom19 
-Separatori ulja“ESK-Schulze”kom16 
-Usisni akumulatori“ESK-Schulze”kom14 
-Automatika i armatura “Danfoss” 
-Elektro komandni orman i kablovski razvod 
-Rashladno sredstvo : Freon R404A 

 2."LETAS-ATLE" doo – Hladnjača Azanja 
-Projektovanje i izgradnja hladnjace skladisnog kapaciteta 100t po sistemu »Ključ u ruke« 
-Isporuka i ugradnja poliuretanskih panelaIsporuka i ugradnja rashladne opreme za komoru i pakirnicu 
-Poluhermetički kompresori“Bitzer”kom2 
-Vazduhom hlađeni kondenzatori“Guentner”kom2 
-Isparivači“Guentner”kom3 
-Resiveri,usisni akumulatori,separatori ulja 
-Automatika i armatura“Danfoss” 
-Rashladno sredstvoR404A 

 3."FRANCUZ"doo - Hladnjače Cvetulja i Cerova 
-Projektovanje i izgradnja komora skladišnog kapaciteta 40t i 50t 
-Projektovanje i izgradnja klasičnih tunela kapaciteta smrzavanja 3t/dan i 6t/danIsporučena i ugrađena rashladne opreme: 
-Poluhermetički klipni kompresori»Bitzer«kom4 
-Vazduhom hlađeni kondenzatori»Alfa Laval«kom4 
-Isparivači»Alfa Laval«kom4-Resiveri,usisni akumulatori,separatori ulja 
-Automatika i armatura“Danfoss” 
-Elektro komandni ormani i kablovski razvod 
-Rashladno sredstvo : Freon R404A
 
 4."BERY-EXPO" doo – Hladnjača Komirići 
 Projektovanje i izgradnja hladnjace skladisnog kapaciteta 200t po sistemu »Kljuc u ruke” 
-Isporuka i ugradnja poliuretanskih panela i hladionickih vrata. 
-Klasični tunel kapaciteta smrzavanja 10t/dan 
-Pothlada kapaciteta podhladjivanja 20t/dan
-Lager komora 200t – isporuka i ugradnja opreme 
-Elektro komandni orman i kablovski razvod 
-Rashladno sredstvo : Freon R404A 

 5."BAKOMA" Varšava – Hladnjača Smederevo 
Projektovanje i izgradnja komore za lagerovanje mlečnih proizvoda po sistemu »Kljuc u ruke” 
-Lager komora kapaciteta lagerovanja 250t u Smederevu 
-Isporuka i ugradnja poliuretanskih panela i hladionickih vrata. 
Isporučena i ugrađena sledeća oprema: 
-Poluhermetički klipni kompresori»Bitzer«kom2 
-Vazduhom hlađeni kondenzatori»Guentner«kom2 
-Isparivači»Guentner«kom2 
-Resiveri,usisni akumulatori,separatori ulja 
-Automatika i armatura“Danfoss” 
-Rashladno sredstvo : Freon R404A 

 6."ŽITOHEM" doo – Hladnjača Zrenjanin 
 Projektovanje i izgradnja hladnjace skladisnog kapaciteta 200t po sistemu »Kljuc u ruke” 
-Isporuka i ugradnja poliuretanskih panela i hladionickih vrata. 
-Klasični tunel kapaciteta smrzavanja 4t/dan 
 -Lager komora smrznute robe 50t 
 -Lager komora za hlađenje i lagerovanja robe na +2oC 100t 
-Priprema i pakirnica 
Isporučena i ugrađena sledeća oprema: 
-Poluhermetički klipni kompresori»Bitzer«kom4 
-Vazduhom hlađeni kondenzatori»Alfa Laval«kom4 
-Isparivači»Alfa laval«kom4 
-Resiveri,usisni akumulatori,separatori ulja 
-Automatika i armatura“Danfoss” 
-Rashladno sredstvo : Freon R404A
 
 7."ESKOM" Veliko Gradiste 
 Projektovanje i izgradnja komora za smrzavanje i skladistenje torti po sistemu »Kljuc u ruke« 
-Isporuka i ugradnja poliuretanskih panela i hladionickih vrata. 
-Komora za smrzavanje i lagerovanje kapaciteta smrzavanja 500kg/dan i lagerovanja 10t 
 -Komora za smrzavanje i lagerovanje kapaciteta smrzavanja 750kg/dan i lagerovanja 20t 
 -Komora za smrzavanje i lagerovanje kapaciteta smrzavanja 3000kg/dan i lagerovanja 200t 
 Isporučena i ugrađena sledeća oprema 
-Poluhermetički klipni kompresori»Bitzer«kom3 
-Vazduhom hlađeni kondenzatori»Alfa Laval«kom3 
-Isparivači»Alfa laval«kom3 
-Resiveri,usisni akumulatori,separatori ulja 
-Automatika i armatura“Danfoss” 
-Rashladno sredstvo : Freon R404A 

 8."RUBIN" – Kruševac 
 Projektovanje,isporuka i montaža kompletne rashladne opreme čilera za hladjenje vinjaka kapaciteta 5000 lit/h Rashladni kapacitet Q=115kW na režimu -20/+40oC. 
 Uradjena i ugradjena sledeća oprema: 
-Vijačni poluhermetički kompresor »Bitzer«kom1 
-Vazduhom hlađeni kondenzator »Alfa Laval«kom1 
-Pločasti isparivač»Alfa Laval«kom1
 -Pločasti izmenjivač glycol-vinjak»Alfa Laval«kom1 
-Automatika,armatura i cevovod 
-Pumpa za glikol»Wilo«kom1 
-El. komandni orman sa PLC-om za automatski rad agregata 
-Rashladno sredstvo R404A 

9."BAMBI-BANAT" A.D Beograd - Pogon Požarevac 
Projektovanje izrada i ugradnja rashladnog agregata na liniji za čokoladiranje 
Isporučena i ugrađena sledeća oprema 
-Poluhermetički klipni kompresori»Bitzer«kom1 
-Vazduhom hlađeni kondenzatori»Alfa Laval«kom1 
-Resiveri,separatori ulja 
-Automatika i armatura“Danfoss” 
-Rashladno sredstvo : Freon R404A 
Projektovanje izrada i ugradnja čilera za hlađenje valjaka na »trovaljku«. 
Isporučena i ugrađena sledeća oprema 
-Kompresorsko-kondenzatorski agregat »Danfoss«kom1 
-Pločasti isparivač freon-voda»Alfa laval«kom1 
-Rezervoar za vodu sa pumpom za vodu 
-Automatika i armatura“Danfoss” 
-Cevovod za vodu sa armaturom 
-Termička izolacija cevovoda i pločastog isparivača 
-Rashladno sredstvo : Freon R404A 

 10."KARLITO" d.o.o Beograd 
Projektovanje i izgradnja komore za hlađenje i skladistenje voća po sistemu »Kljuc u ruke” 
-Isporuka i ugradnja poliuretanskih panela i hladionickih vrata. 
-Komora za hlađenje i lagerovanje kapaciteta 200tIsporučena i ugrađena sledeća oprema 
-Poluhermetički klipni kompresori»Bitzer«kom1 
-Vazduhom hlađeni kondenzatori»Guentner«kom1 
-Isparivači»Lu-Ve«kom1 
-Resiveri,usisni akumulatori,separatori ulja 
-Automatika i armatura“Danfoss” 
-Rashladno sredstvo : Freon R404A 

 11."COOL&FROST" d.o.o Jagodina 
-Rekonstrukcija i ugradnja rashladnog agregata »Multiset« u komoru kapaciteta lagerovanja 2000 t smrznutog pilećeg mesa. 
-Automatika i armatura“Danfoss” 
-Cevovod
-Elektro komandni orman i kablovski razvod 
-Mikroprocesorsko upravljanje radom rashladnog agregata i komore. 
-Rashladno sredstvo : Freon R22 

 12."BAMBI-BANAT" A.D Beograd 
Rekonstrukcija rashladnog agregata (čilera) na liniji za čokoladu »JENSEN«-Vršac. 
Rekonstrukcija rashladnog agregata na liniji za čokoladiranje B1/6-Požarevac 
Rekonstrukcija rashladnog agregata na vertikalnom hladnjaku na liniji vafla-Požarevac 
Rekonstrukcija rashladnog agregata na liniji za upločavanje čokolade-Vršac 
Isporučena i ugrađena sledeća oprema: 
-Poluhermetički klipni kompresori»Bitzer«kom3 
-Vazduhom hlađeni kondenzatori»Alfa Laval«kom5 
-Resiveri,separatori ulja-Automatika i armatura“Danfoss” 
-Rashladno sredstvo : Freoni R407C,R404A i R22 

 13."MALINA FRUIT" Pecka 
Projektovanje i izgradnja tunela za smrzavanje maline, kapaciteta 10t/dan smrznute maline. 
-Isporuka i ugradnja poliuretanskih panela i hladionickih vrata.Isporučena i ugrađena sledeća oprema 
-Poluhermetički klipni kompresori»Copeland«kom2 
-Vazduhom hlađeni kondenzatori»Guentner«kom1 
-Isparivači»Alfa laval«kom2 
-Resiveri,usisni akumulatori,separatori ulja 
-Automatika i armatura“Danfoss” 
-Elektro komandni orman I kablovski razvod
 -Rashladno sredstvo : Freon R404A 

 14."ESKOM" Veliko Gradište 
Isporuka i ugradnja rashladne preme u postojeću komoru. 
-Poluhermetički klipni kompresori»Copeland«kom2 
-Vazduhom hlađeni kondenzatori»Goedhart«kom1 
-Isparivači»Alfa laval«kom2 
-Resiveri,usisni akumulatori,separatori ulja 
-Automatika i armatura“Danfoss” 
-Elektro komandni orman I kablovski razvod
-Rashladno sredstvo : Freon R404A 

 15."BAMBI-BANAT" A.D Beograd - Pogon Vršac 
Projektovanje i izrada čilera za hlađenje petovaljaka kapaciteta Q=100 kW. 
Isporučena i ugrađena sledeća oprema 
-Poluhermetički klipni kompresori»Bitzer«kom1 
-Vazduhom hlađeni kondenzatori»Lu-Ve Contardo«kom1 
-Pločasti isparivač»Alfa lava«kom1 
-Resiveri,usisni akumulatori,separatori ulja 
-Automatika i armatura“Danfoss” 
-Rezervoar za vodu od nerđajućeg čelika 
-Pumpe za voduEbara 
-Rashladno sredstvo : Freon R404A 

 16."BAMBI-BANAT" A.D Beograd - Pogon Požarevac 
Projektovanje i izrada čilera za hlađenje opreme na liniji vaflaIsporučena i ugrađena sledeća oprema 
-Poluhermetički klipni kompresori»Bitzer«kom2 
-Vazduhom hlađeni kondenzatori»Guentner«kom1 
-Pločasti isparivač»GEA«kom1 
-Resiveri,usisni akumulatori,separatori ulja 
-Automatika i armatura“Danfoss” 
-Rezervoar za vodu od nerđajućeg čelika 
-Pumpe za voduPedrolo 
-Rashladno sredstvo : Freon R404A 

 17.OZZ "ZELENA BAŠTA" Saraorci 
Projektovanje i izgradnja dve komore za brzo hlađenje i lagerovanje povrća. 
-Isporuka i ugradnja poliuretanskih panela debljine 100 mm 
-Isporuka i ugradnja kliznih hladioničkih vrata dimenzija 1400x2500x80 mmkom2Isporučena i ugrađena sledeća rashladna oprema 
-Poluhermetički klipni kompresori»Bitzer«kom2 
-Vazduhom hlađeni kondenzatori»Guentner«kom2 
-Isparivači»Rivacold«kom2 
-Resiveri,usisni akumulatori,separatori ulja 
-Automatika i armatura“Danfoss” 
-Elektro komandni orman I kablovski razvod
-Rashladno sredstvo : Freon R404A 

 18."ESKOM" Veliko Gradište 
 Izgradnja komore za lagerovanje smrznutih proizvoda dimemnzija 25x15x4m 
-Isporuka I ugradnja poliuretanskih panela 
-Isporuka I ugradnja hladioničkih vrata 
-Poluhermetički klipni kompresori»Bitzer«kom2 
-Vazduhom hlađeni kondenzatori»Guentner«kom2 
-Isparivači»Lu-Ve Contardo«kom2 
-Resiveri,usisni akumulatori,separatori ulja 
-Automatika i armatura“Danfoss”kompl2 
-Elektro komandni ormani I kablovski razvodkompl2
-Rashladno sredstvo : Freon R404A 
-Rasveta komore 

 19."BAMBI-BANAT" A.D Pogon Požarevac 
Projektovanje i izrada čilera za hlađenje vode za izradu testa opreme na liniji vafla i čilera za hlađenje linije za čokoladiranjeIsporučena i ugrađena sledeća oprema 
-Poluhermetički klipni kompresori»Bitzer«kom3 
-Vazduhom hlađeni kondenzatori»Guentner«kom3 
-Pločasti isparivač»GEA«kom1 
-Rezervoar vode-isparivač»INKOS«kom1 
-Resiveri,usisni akumulatori,separatori ulja 
-Automatika i armatura“Danfoss” 
-Rezervoari za vodu od nerđajućeg čelika“INKOS”kom2 
-Pumpe za voduPedrolokom3 
-Elektro komandni ormani sa PLC uređajimakom2 
-Rashladno sredstvo : Freon R404A 

 20."MALINA FRUIT" Pecka 
Projektovanje i izgradnja Hladnjače za smrzavanje maline i lagerovanje jagodičastog voća po sistemu »ključ u ruke« Kapacitet hladnjače: 
1.Smrzavanje: 2 klasična tunela ukupnog kapaciteta 20 t/dan smrznute maline. 
2.Lagerovanje: 1 komora kapaciteta 100t smrznutog voća 
3.Priprema –pakirnica: 120m2 
-Isporuka i ugradnja čelične konstrukcije. 
-Isporuka i ugradnja poliuretanskih panela 
-Isporuka i ugradnja hladioničkih kliznih vrata za tunele i lager komoru 
-Isporuka i ugradnja rashladne opreme za dva klasična tunela za smrzavanje 
-Isporuka i ugradnja rashladne opreme za lager komoru 
-Isporuka i ugradnja rashladne opreme za pakirnicu 
-Rashladno sredstvo Freon 404A 

 21."FRUKTANA"d.o.o Štip Makedonija 
1.Rekonstrukcija rashladnog agregata protočnog tunela Frigoscandia. 
2.Rekonstrukcija rashladnog agregata pothlade 
3.Rekonstrukcija rashladnog agregata hodnika 
4.Rekonstrukcija rashladnog agregata pakirnice. 

Powered by WebExpress