Auto purger APPlus

Posebno Vam preporučujemo

Posebno želimo da vam preporučimo da u vaše rashladne instalacije ugradite izvanredno korisne i ubedljivo najefikasnije uređaje za odstranjivanje vazduha iz rashladnih instalacija:AUTO PURGERE »HANSEN« TECHNOLOGIES 

Auto purgeri „HANSEN“ su uređaji koji se ugrađuju u rashladne instalacije ,kako amonijačne tako i freonske, a osnovni zadatak im je da iz instalacije,automatski i neprestano, izbacuju vazduh ili vazduh i vodu.

Vazduh koji se nađe unutar cevovoda rashladne instalacije proizvodi velike probleme koji se najviše manifestuju kroz povećanje pritiska kondenzacije.

Koje probleme proizvodi povećani pritisak kondenzacije:
-Smanjuje rashladni kapacitet kompresora.
-Povećava apsorbovanu snagu elektro motora kompresora
-Svi raspoloživi kondenzatori su u punom pogonu.
-Povećava se opasnost od otvaranja ventila sigurnosti na sudovima pod pritiskom pri čemu velika količina rashladnog sredstva biva izbačena u atmosferu što može da dovede do ekološke katastrofe.
-Ručno ispuštanje vazduha je sa stanovišta bezbednost na radu jako rizično i opasno po okolinu,zahteva angažovanje obučenih radnika a problem rešava samo jedno kratko vreme.
Firme u kojima su ugrađeni „AUTO PURGERI“ – HANSEN TECHNOLOGIES

Firma                                     Mesto                               Model (AP)                                  Količina
„YUHOR“ AD                 Jagodina                                  AP 16                                                  1                                                                                     „YUGOTREJD"              Arilje                                          APM                                                    1                                                                                               „FRIKOM“ AD                Beograd                                   AP 16                                                  2                                                                                           „AGROŽIV“                     Jagodina                                 APM                                                    1                                                                                                 „DELTA MAKSI“            Beograd                                   AP 08                                                 1                                                                                       PD“ZAJEČAR“               Zaječar                                    APM                                                     1                                                                                             „FRIGONAIS“ d.o.o     Niš (Kuršumlija)                   AP 08                                                  1                                                                                                     „BELFRUIT“                   Bela Crkva                              APM                                                    1                                                                                                             „HLAD“                            Slavonski Brod                     AP 08                                                  1 

Powered by WebExpress